GARANTI

GARANTI

TEKNIQS GARANTIORDNING


Vi er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed TEKNIQs garantiordning. Garantiordningen er skabt for at sikre, at en klage over et medlem ikke er forgæves.


Dét giver dig tryghed som kunde. Får man medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger op til og med kr. 150.000 inkl. moms. 


Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet. Du kan læse mere her.

Living room

& exterior

repaint